Konverents 2009

 

7. mail 2009 toimus EBSis Vastutustundliku ettevõtluse indeksi tulemuste ja heade praktikate jagamise seminar. Täname kõiki seminarist osavõtjaid! Ettekannete slaidid leiate esinejate nimede juurest.

Ettekanded

Vastutustundliku ettevõtluse indeksi 2009 kokkuvõte: Vastutustundliku Ettevõtluse Foorum (ettekanne, PPT)

Heade näidete tutvustused (ettevõtete poolt):

  • Kai Realo, Eesti Statoil AS (ettekanne, PDF)
  • Maris Ojamuru, Swedbank AS (viide kodulehele)
  • Jana Kelus, Tallinna Vesi AS (ettekanne, PDF)
  • Kristin Vaku, Riigi Kinnisvara AS
  • Luulea Lääne, Tallink Grupp AS (Tallink Grupi CSR aruanne)

Näiteid toodi vastutustundliku ettevõtluse neljast põhivaldkonnast: ettevõtte strateegia, põhimõtete integreerimine, valdkondade juhtimine (sh kogukond, looduskeskkond, töökeskkond ja turukeskkond, tulemuste hindamine, aruandlus ja kommunikatsioon.

Kuidas edasi – Ideid ja tähelepanekuid Eesti ja välisesinejatelt
Ken John Møller, Danish Commerce & Companies Agency (ettekande slaidid, PDF)
Mari Kooskora, EBSi Eetikakeskus (ettekande slaidid, PDF)
Elina Rääsk, VEF (ettekande slaidid, PPT)

Heade praktikate jagamisele järgnes vastutustundliku ettevõtluse indeksi 2009 TOP 10 väljatoomine ja kõigi osalejate tunnustamine. Innovatsiooni aasta puhul anti välja ka Innovatsiooniaasta eriauhind vastutustundlikkust ja innovatsiooni ühendavale ettevõttele, mille pälvis Coca-Cola HBC Eesti AS.