Konverents 2008

20. märtsil 2008 algusega 14.00 toimus Estonian Business Schooli aulas (EBS) vastutustundliku ettevõtluse indeksi tulemuste 2007 ning heade praktikate jagamise seminar, mida korraldavad EBSi Eetikakeskus,Vastutustundliku Ettevõtluse Foorum ja Äripäev.

2007. aasta sügisel käivitasid Äripäev ja Vastutustundliku Ettevõtluse Foorum Eesti esimese vastutustundliku ettevõtluse indeksi kokkupanemise, et aidata ettevõtetel mõtestada, hinnata ja edendada oma tegevuse majanduslikku, sotsiaalset ja keskkondlikku mõju ning teavitada sellest oma sidusrühmi ja huvilisi. Indeksi koostamises osales 14 ettevõtet. Hindamiskomisjonis osalesid EBSi Eetikakeskuse, Äripäeva, Heateo sihtasutuse ning Vastutustundliku Ettevõtluse Foorumi eksperdid. 2007. aastal vastutustundliku ettevõtluse indeksis osalenud ettevõtete keskmine tulemus oli 72% 100st.

Tulemuste hindamisel lähtub hindamiskomisjon ettevõtte täidetud neljaosalisest küsimustikust, mis sisaldab küsimusi ettevõtte strateegia, põhimõtete integreerimise, tegevusvaldkondade juhtimise ning tulemuste hindamise, aruandluse ja kommunikatsiooni kohta. Indeksit hakatakse arvutama igal aastal ning see pakub ettevõtjatele välja mudeli, mis võimaldab tõsta teemakohast teadlikkust ja korrastada mõtteid, hinnata oma ettevõtte vastutustundlikku tegevust praegu ja progressi järgmistel aastatel, saada tagasisidet ning võrrelda oma tulemusi teiste ettevõtetega ja määratleda arenguvajadusi. Tulevikus pannakse osalenute tulemused ka pingeritta, et seda kõrvutada Äripäeva TOP 100ga ja selgitada, kas ja kuidas on ettevõtete vastutustundlikkus seotud majandusliku eduga.

Ürituse fotod leiab siit!