Uuringud ja statistika

Siia leheküljele oleme kogunud valiku jätkusuutlikku ettevõtluse alast statistikat. Lehe allosas on viited Eesti ja rahvusvahelistele uuringutele.

27% eestlastest on valmis maksma kõrgemat hinda nende ettevõtete toodete ja teenuste eest, kes läbi erinevate tegevuste ühiskonna arengusse panustavad (The Nielsen Global Survey on Corporate Social Responsibility 2013). Uuringu kokkuvõte.

70% eestlastest peab siinsete ettevõtete mõju ühiskonnale positiivseks (“How Companies Influence Our Society: Citizens’ View” 2013). Uuringu kokkuvõte.

56% Eesti ettevõtjate ning juhtide jaoks on jätkusuutlik ettevõtlus eelkõige osa ettevõtte strateegiast ning igapäevategevusest. Vaid väike osa peab seda esmajoones mainekujunduse vahendiks (6%) või ebaratsionaalseks moesõnaks ettevõtluses (5%)  (KPMG Baltics uuring „Majanduse Pulss 2013“). Uuringu kokkuvõte.

93% uuringus osalenud 766-st ettevõtete juhtidest üle maailma leiab, et ettevõtte jätkusuutlikkuse teema on organisatsiooni edu üks võtmekriteeriumitest (UN Global Compact & Accenture, A New Era of Sustainability: CEO Study, 2010). Uuringu kokkuvõte.

68% ettevõtete juhtidest, kes panustavad ettevõtte jätkusuutlikkusse, toovad peamise kasuna välja paranenud majandusnäitajad (MIT Sloan Management Review & The Boston Consulting Group, The Business of Sustainability, 2009). Uuringu kokkuvõte.

95% 250 globaalsest ettevõttest koostavad regulaarselt jätkusuutlikkuse aruannet (KPMG International Corporate Responsibility Reporting Survey 2011). Uuringu kokkuvõte.

2012. aastal koostas oma jätkusuutlikkuse aruande 5 500 ettevõtet. 2000 alguses oli neid 800. (CorporateRegister.com).

Uuringutulemused ja kokkuvõtted:

Eesti uuringud:

Innovation and corporate social responsibility in Estonian organizations (2009)

Hinnang Eesti juhtide juhtimisoskustele 2007 (2008)

Jätkusuutlik ettevõtlus Balti riikide väikese- ja keskmise suurusega ettevõtetes (2007)

Vastutustundliku ettevõtluse indeks 2007 kokkuvõte (2007)

“State of Art of CSR in Estonia” raport Eesti kohta (Geomedia, 2005)

Maailmapanga uurimus Eesti ettevõtte ootustest riigi rolli suhtes (Maailmapank, 2005)

Mida arvavad ettevõtjad ettevõtte ühiskondlikust vastutusest (Maailmapank)

Rahvusvahelised uuringud: 

European Commission 2011-2014 Strategy for CSR (2011)

KPMG International Survey of Corporate Responsibility Reporting (2011)

The State of Play of Sustainability Reporting in the EU (2011)

A New Era of Sustainability: CEO Study (2011)

Does Corporate Responsibility Pay Off? Exploring the links between CSR and competitiveness in Europe’s industrial sectors (2011)

KPMG International Corporate Sustainability – A Progress Report (2010)

The Business Case for Environmental and Sustainability Employee Education (2010)

Consumer Attitudes and Perceptions on Sustainability (2010)