Osale küsimustikus!

Eesti jätkusuutliku ettevõtluse indeksiga aitame ettevõtetel viia läbi jätkusuutliku ettevõtluse alase eneseanalüüsi ning heade tulemuste korral premeerime ettevõtet kvaliteedimärgisega.

2014. aasta jätkusuutliku ettevõtluse indeksi küsimustik on avatud!

Tähtaeg esitamiseks on 23. november 2014

Kutsume osalema kõiki neid ettevõtteid, kes tahavad analüüsida oma võimalusi sotsiaalse- ja keskkonnaalase jätkusuutlikkuse kaudu äriedu saavutada.

Põhjused indeksis osalemiseks:

  • See on kõige terviklikum jätkusuutliku ettevõtluse alane enesehindamise vahend Eestis;
  • Indeks annab võimaluse võrrelda end teistega ja jälgida oma arengut ajas, saada ideid ja soovitusi;
  • Tugeva tulemuse saavutamisel omistame ettevõttele kvaliteedimärgise;
  • Eraldi tasu eest koostavad meie eksperdid personaalse tagasiside koos soovitustega.

 Indeks on alates 2007. aastast toimuv kõige olulisem
jätkusuutliku ettevõtluse alane ettevõtmine Eestis.

„Indeksis osalemine on andnud objektiivse tagasiside ettevõtte strateegiale ja valdkondade juhtimisele jätkusuutlikkuse aspektist vaadatuna. See ei ole pelgalt indeks, vaid ideepank tervele organisatsioonile paremaks muutumise teel.“

Jaak Saarniit, Riigi Kinnisvara AS juhatuse esimees

Jah, olen mikroettevõtte esindaja:

(alla 10 töötaja ja 2 MEUR aastakäibe,
va rahvusvaheliste ettevõtete Eesti esindused)

>> tutvu ja osale indeksis – alusta siit!

|
|
|
|
|
|
|
|

Jah, olen väike-, kesk- või suurettevõttest:

(10+ töötaja ja üle 2 MEUR aastakäibega, sh kõik rahvusvaheliste ettevõtete Eesti esindused suurusest olenemata)

tutvu ja osale indeksis – alusta siit! <<