Kasu ettevõttele

Jätkusuutliku ettevõtluse teema on elujõuline ning selle rakendamine mõttekas vaid siis, kui see on ettevõttele kasulik ning aitab lühemas või pikemas perspektiivis kaasa ka finantstulemustele.

Jätkusuutliku äritegevuse võimalikud kasud ettevõttele:

  • Madalamad otsesed kulud: ressursside säästlikum kasutamine tagab väiksemad materjali- energia-, vee- ja kütusekulud.
  • Suurem tootlikkus ja parem kvaliteet: hea tervisega, paremate oskustega, motiveeritud ja omanikutundega töötajad ning väiksem tööjõuvoolavus tagavad kõrgema tööviljakuse ja kvaliteedi.
  • Tugev argument eksportimisel: mitmetel jõukatel välisturgudel hinnatakse hoolivaid ja vastutustundlikke ettevõtteid nii B2B kui B2C suhetes tihti kõrgemalt kui teisi.
  • Atraktiivne investoritele: jätkusuutlikult tegutsev ettevõte meelitab ligi välisinvestoreid ja on nende silmis usaldusväärne.
  • Tarbijate suurenev huvi: üha rohkem tarbijaid peab oluliseks toote/teenuse keskkonnasõbralikkust, eetilisust ja tootmise päritolu; kvaliteedi mõiste ei ole enam seotud paljalt toote füüsiliste omadustega, vaid laieneb ka sellele, kuidas toode/teenus valmib.
  • Innovatsiooni allikas: tihedam koostöö laia hulga sidusrühmadega ning tarbijate ootuste jälgimine on hea innovaatiliste ideede, uute ärimudelite ja turgude leidmise allikas.
  • Riskide juhtimine: sidusrühmade ootuste parem mõistmine ning arukam ressursside juhtimine aitab vähendada äri- ja reputatsiooniriske.
  • Võimalus konkurentsieeliseks: olukorras, kus sellised aspektid nagu toote hind, kvaliteet ja tarne kiirus ei võimalda konkurentsieelist luua, annab vastutustundlik ettevõtlus lisavõimaluse parema maine näol.

Kohati peetakse jätkusuutlikku äritegevust vaid kuluartikliks. Kuigi mitmete protsesside käimalükkamine võib nõuda teatud ressursse (sh inimressursid), on oluline meeles pidada kahte asja:

  1. Suures osas on see investeering tuleviku edusse ning tuleb osata mõelda, kuidas tehtud kulutus majanduslikult kasu tooma hakkab.
  2. Paljud asjad on kinni mõtteviisis ega nõua seetõttu suuri alginvesteeringuid.