Indeksi tagasiside koostajad

Helen-Maalinn copyHelen Maalinn

Helen on jätkusuutliku arengu ja keskkonnajuhtimise strateeg Stockholmi regiooni ühistranspordi süsteemis. Varasemast on tal  neljaaastane konsultanditöö kogemus Rootsis Respect AB-s vastutustundliku ettevõtluse, Global Compact-i ja jätkusuutlikkuse aruandluse Global Reporting Initiative vallas. Ta on teinud jätkusuutliku ettevõtluse alal tööd koos Rootsi juhtivate ettevõtetega – nt. Bonnier, Bring Citymail, Carlsberg Sweden, Cramo Sweden, Royal Dramatic Theatre, Royal Swedish Opera, East Capital, Elanders, If P&C Insurance Nordic, IL Recycling, Luleå Energi, Peab, Spendrups, SVT, Telenor, Telge Energi, Vattenfall, VisitSweden, White architects. Haridus: MSc Sustainable Technology, KTH Royal Institute of Technology.

Marko-Siller copy
Marko Siller

Marko on Vastutustundliku Ettevõtluse Foorumi tegevjuht. Oma töös puutub ta igapäevaselt kokku ettevõtete jätkusuutliku ja vastutustundliku ettevõtluse alase tegevuse ja praktikatega Eestis.  Ta on olnud indeksi eestvedaja alates 2010. aastast, samuti koolitanud kümneid Eesti ettevõtteid ning osalenud ka konsultatsiooniprojektides.

Karina-Yadav copy
Karina Yadav

Karina on seotud jätkusuutliku ja vastutustundliku ettevõtluse teemaga alates 2008. aastast, mil uuris Eesti ettevõtete hoiakuid ja väärtusi. Alates 2009. aastast ühines ta organisatsiooniga CSR International, kus tõusis tegevjuhi kohani.

Põhjalikud valdkonna teadmised on Karinal Nottinghami Ärikoolist Inglismaal, kus ta läbis MSc in CSR magistriprogrammi. Tänasel päeval on Karina konsultatsioonifirma CSRway eestvedaja, panustades seeläbi jätkusuutliku ja vastutustundliku ettevõtluse arendamisse Eestis.

K-C Kruusmaa

Kätlin-Chris Kruusmaa

Justiitsministeeriumi analüüsitalituse nõunik, kelle tööülesannete seas on muuhulgas ka riikliku korruptsioonivastase tegevuse analüüsimine ja koordineerimine.

 

tuulikemand

Tuulike Mänd

Tuulike on MTÜ Vaba Tahe juhataja, kes tunneb vabatahtliku tegevuse valdkonda läbi ja lõhki. Ta on aidanud vabatahtlikel sobivat tegevust leida ning organisatsioonidel vabatahtlikke kaasata, tegelenud teavitustööga ja osalenud eksperdina uuringutes, viinud läbi koolitusi ja korraldanud konverentse. Aastatel 2006-2012 vedas ta koostöös Siseministeeriumiga valdkonna arengukava koostamist ja elluviimist.

 

Varem tagasiside tellinute arvamused indeksist:

Oleme aastate jooksul koostanud pea poolsada personaalse tagasiside raportit. Küsisime mõne sellise ettevõtte käest, mida indeksis osalemine neile andnud on:

„Indeksis osalemine on andnud objektiivse tagasiside ettevõtte strateegiale ja valdkondade juhtimisele jätkusuutlikkuse aspektist vaadatuna. See ei ole pelgalt indeks, vaid ideepank tervele organisatsioonile paremaks muutumise teel.“

Jaak Saarniit
Riigi Kinnisvara AS juhatuse esimees

“Oleme saanud paremini aru, kuidas vastutustundlikkus veel tugevamalt oma põhitegevusega siduda ning teinud indeksi tulemuste ja tagasiside põhjal konkreetseid samme oma tegevuse arendamisel.”

Martin Kõdar
Baltcap AS juhtivpartner

“Osalemine jätkusuutlikku ettevõtluse indeksis on aidanud meil paremini mõista ja kaardistada oma ettevõtte jätkusuutlikke tegevusi ning andnud meile võimaluse suunata fookus sinna, kus oleme näinud suurimat arenguvõimalust võrreldes teiste indeksis osalevate Eesti ettevõtetega”.

Marek Maide
Toyota Baltic AS, General Manger, After Sales

“Jätkusuutliku ettevõtluse indeksis osalemine aitab meil paremini mõista ja kommunikeerida oma korporatiivseid väärtusi nii organisatsioonisiseselt kui ka -väliselt, samuti aitab saadav personaalne tagasiside näha uusi arenguvõimalusi just siin ja praegu.”

Heigo Kaldra
Manpower OÜ juhatuse liige

* * * * * * * * *

Raporti sisu:

  • ülevaade ettevõtte tulemusest indeksi osade ja küsimuste lõikes;
  • võrdlus kõigi osalejate keskmisega indeksi osade ja küsimuste lõikes;
  • kui ettevõte on ka varem osalenud, siis võrdlus iseenda eelmise sooritusega;
  • esile tõstetud tugevused teemade kaupa;
  • soovitused vastutustundliku ettevõtluse edendamiseks teemade kaupa;
  • juhul kui ettevõtet auditeerisid indeksi raames ka KPMG Balticsi audiitorid, lisame nendegi kommentaarid tagasisidele.

Tagasiside valmib hiljemalt 2015 märtsis.

* * * * * * * * *

Hind:

120 eurot mikroettevõttele *

240 eurot väikeettevõttele **

380 eurot keskmisele ja suurettevõttele ***

Hinnale ei lisandu käibemaksu.

NB! Vastutustundliku Ettevõtluse Foorumi liikmetele on personaalne tagasiside tasuta. Liitu ka oma ettevõttega ja saad juba sel korral tagasiside liikmemaksu eest + muud liikmete hüved peale selle.

* Mikroettevõte on <10 töötaja ja <2MEUR aastakäivet

** Väike-ettevõte on <50 töötaja ja <10MEUR aastakäivet

*** Keskmine ja suur ettevõte on 50+ töötajat ja 10+ MEUR aastakäivet (kõik rahvusvaheliste ettevõtete Eesti esindused loetakse siia kategooriasse)

* * * * * * * * *

Tellimine:

Personaalse tagasiside raport tellimiseks kirjuta indeksi koordinaatorile Kadile (kadi@csr.ee)