Jätkusuutliku ettevõtluse indeks

Ettevõte, olles ümbritseva keskkonna osa, ei saa saavutada pikemaajalist edu, keskendudes vaid finantsnäitajatele. Oluline on nii majanduslik, keskkondlik kui ka sotsiaalne mõju ehk “jalajälg”, mille ettevõte oma eksisteerimisega jätab.

Jätkusuutliku ettevõtluse (JE) definitsioone on mitmeid. Enim levinud tõlgenduse põhjal tähendab see majandusliku, keskkonna- ja sotsiaalse mõõtme vabatahtlikku integreerimist ettevõtte juhtimisse ja tegevusse, arvestades erinevate huvipooltega ning luues lisaväärtust kõigile asjaosalistele.

Teisisõnu, ettevõtte juhtimine ja igapäevategevus on kooskõlas loodus-, turukeskkonna ja kogukonna huvidega ning teiste, ettevõtte jaoks oluliste, sidusrühmadega (nt töötajad, kliendid, äripartnerid).

Loe veel:

Sisu ja olemus
Rakendamine
Tähtsus ühiskonnas
Kasu ettevõttele
Uuringud ja statistika
Lingid