Jätkusuutliku ettevõtluse indeksi 2014 tulemused

2014. aasta jätkusuutliku ettevõtluse indeksi põhjal andsime 26. jaanuaril 2015 välja rekordilised 50 kvaliteedimärgist. Võrreldes eelmise aastaga oli uusi märgise saajaid 15. Märgise saajate tabel ilmus ka Äripäeva Juhtimise lehes.

Märgis omistati ettevõtetele kolmel tugevustasemel:
* kuld- (90% võimalikust maksimumtulemusest),
* hõbe- (80%) ja
* pronkstase (70%).
Väike-ettevõtetel**  vastavalt 90%, 70% ja 60%.

Indeksi küsimustikuga hindame ja märgisega tunnustame ettevõtete läbimõeldud / strateegilist ja põhitegevusega seotud lähenemist vastutustundlikule äritegevusele ning oma ettevõtte sotsiaalse- ja keskkonnamõju juhtimisele. Seega on indeksi koostamisega eesmärk teada saada kui teadlik ja süsteemne on vastutustundlikkuse ning sotsiaalse ja keskkonnaalase jätkusuutlikkuse sidumine strateegia ja põhitegevusega Eesti ettevõtetes.

Tabelites on ettevõtted toodud iga tugevuskategooria kaupa tähestiku järjekorras.
Loe ka uudist indeksi tulemustest meie kodulehel ja vaata 26. jaanuari kokkuvõtva konverentsi otseülekannet.

2014-indeksi-tabel

* Kvaliteedimärgised mikroettevõtete kategoorias jagati välja põhimõttel: kuld üle 90%, hõbe üle 80% ja pronksmärgis üle 70% võimalikust maksimumtulemusest.

** Väike-ettevõttena peetakse silmas 10-49 töötajaga Eesti ettevõtet (st rahvusvaheliste ettevõtete Eesti esindused ei ole hulka arvatud). Nende hindamisel lähtuti põhimõttest, kus kõik indeksi ankeedi küsimused ei olnud väikese ettevõtte kontekstis relevantsed, mistõttu neid lõpptulemuse arvutamisel arvesse ei võetud.